iRENTAL

Zarządzanie najmemZajmujemy się profesjonalną i do tego kompleksową obsługą wynajmu mieszkań oraz lokali użytkowych.

Satysfakcja

Innowacyjne rozwiązania

Zaufanie

O Nas

Dlaczego iRental? Trzy podstawowe cechy:

 • Po pierwsze:

  - jesteśmy rzetelni i kompetentni w działaniach, które prowadzimy. Dla nas nie ma lepszych i gorszych klientów - każdy jest ważny.

 • Po drugie:

  - iRental jest młodym i perspektywicznym zespołem, który szuka innowacyjnych i ciekawych rozwiązań. Ponadto jesteśmy również ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.!

 • Po trzecie:

  - nie mamy żadnych tajemnic. Świadczy o tym ilość umów oraz zadowolenie i z ich zawarcia.

 • Nic
  nie
  ryzykujesz!

Oferta

Nasze usługi skierowane są do właścicieli, którzy z różnych przyczyn (brak czasu, miejsce zamieszkania, itp) nie są w stanie zajmować się, czy też znaleźć potencjalnych najemców do swojej nieruchomości. Ponadto zajmujemy się profesjonalną i do tego kompleksową obsługą wynajmu mieszkań oraz lokali. Jesteśmy po to, by starannie dobierać najemców, tak aby zapewnić bezpieczeństwo najmu. Jesteśmy także od tego by opiekować się nieruchomościami. Takie rozwiązanie to świetna opcja dla osób, właścicieli, którzy nie zamierzają wynajmować swojej nieruchomości, a chcą by w sposób należyty było dopilnowane.

"W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość'

W zakresie przedmiotowej usługi oferujemy:
 • opracowanie w porozumieniu z właścicielem warunków dotyczących wynajmu;
 • wsparcie merytoryczne dla stworzenia atrakcyjnego wizerunku nieruchomości przeznaczonej pod wynajem;
 • organizację prac remontowych związanych z podwyższeniem standardu nieruchomości bądź jej adaptacji (za dodatkowym zleceniem);
 • pozyskanie / dobór najemcy nieruchomości;
 • negocjowanie i zawarcie umowy najmu z najemcą w imieniu i za zgodą właściciela;
 • przekazanie nieruchomości najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego;
 • monitorowanie, pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu najmu nieruchomości (opcjonalnie);
 • dokonywanie w imieniu właściciela wszelkich uzgodnionych opłat wynikających z użytkowania lokalu (czynsz, opłaty za media itp.);
 • kontrolowanie najmowanej nieruchomości, utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z najemcą;
 • egzekwowanie w imieniu właściciela realizacji przez najemcę warunków umowy najmu, w tym regulowania należności wynikających z najmu;
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie, załatwianie interwencji i wniosków najemcy, reprezentowanie właściciela przed najemcą, organizowanie usuwania awarii i usterek w lokalu, leżących po stronie właściciela;
 • przygotowanie i przeprowadzanie spraw związanych z wygaśnięciem umowy najmu bądź wypowiedzeniem umowy najmu w przypadkach określonych w umowie najmu oraz protokolarnym odbiorem lokalu;
 • rozliczenie wpłaconej kaucji przez najemcę lokalu;
 • udostępnianie lokalu dla przeprowadzenia obligatoryjnych przeglądów technicznych nieruchomości oraz na każde uzasadnione wezwanie administratora budynku w okresie, w którym nieruchomość pozbawiona jest najemcy;
 • przekazywanie właścicielowi raportów z wykonania umowy administrowania;
 • wykonywanie innych czynności i obowiązków wynikających z zawartego zlecenia o administrowanie i udzielonych stosownych umocowań przez właściciela.
 • Szczegółowy zakres naszego zarządzania najmem określany jest każdorazowo z właścicielem.

  Zajmujemy się również wynajmem nieruchomości na pokoje. W takim przypadku poza standardowymi działaniami opisanymi powyżej, przygotowujemy również regulaminy korzystania z części wspólnych.

U nas warto!

Biura i Nieruchomości
iRental
Obecność w Białymstoku
Przygotowanie mieszkań do najmu
Przygotowanie ogłoszenia/zdjęcia
Weryfikacja najemcy
Przygotowanie umowy najmu
Przygotowanie protokołu zdawczo-odbiorczego
Przekazanie mieszkania najemcy
Rozliczenie mediów i ustalenie zaliczek
Monitorowanie bieżących płatności
Organizacja naprawy awarii
Organizacja remontów
Odbiór mieszkania w dniu zakończenia umowy najmu
Przygotowanie mieszkania do kolejnego najmu
Rozliczenie kaukcji

Nasi klienci

ul. Mickiewicza

45m²

ul. Legionowa

36m²

ul. Kraszewskiego

53m²

ul. Puławskiego

64m²

ul. Palmowa

44m²

ul. Warszawska

46m²

ul. Sowlańska

48m²

Kontakt

Napisz do nas!

Copyright © iRental 2016